• ikon
  Anette Rumann den 21-04-2015
  Kære elever og forældre
  I forbindelse med flytning af overbygning til Fladsåskolen, vil følgende lærere følge med:
  Pernille Adamsen
  Brian Jensen
  Henrik Breilev
  Kirsten Adeler
  Sabrina Larsen
  Mike Marcussen
  Både klasser og lærere vil indgå i fagfordeling på Fladsåskolen.

  Herudover skal vi pr. 31.-7. sige farvel til 3 lærere, som har søgt overflytning til andre skoler:
  Heidi Groth til Borup Riis skolen
  Peter Madelung til Borup Riis skolen
  Kristian Arensbach til Holmegårdsskolen

  Korskildeskolens ledelse og lærere er pt i gang med arbejdet vedr. fag- og opgave fordeling til næste skoleår. I vil medio juni blive orienteret om, hvilke lærere samt skema jeres børn skal have i 15-16.

  Venlig hilsen
  Anette Rumann
 • ikon
  Andreas Nielsen den 25-02-2015
  Vigtig information om ændring af værdiregelsættet på Korskildeskolen.
   
  Skolebestyrelsen har vedtaget, at sætningen ’Det er ikke tilladt at løbe på rulleskøjter og løbehjul på skolens område’ slettes fra værdiregelsættet.
   
  Korskildeskolens MED-udvalg vil snarest udforme principper for brug af skateboards, løbehjul og rulleskøjter i SFO- og skoletid.
   
  Indtil disse principper er skrevet gælder, at brug af skateboards, løbehjul og rulleskøjter tilladt på skolens udendørsarealer, hvis man optræder på en hensynsfuld måde.

  Brug af hjelm er et krav.
   
  På skolebestyrelsens og ledelsens vegne
  Andreas Nielsen
  Viceskoleleder
   
 • ikon
  Heidi Stark den 25-02-2015
  Kære elever og forældre

  Skolen har pligt til at føre tilsyn med eleverne, når de opholder sig på skolen.

  For at sikre at Korskildeskolen overholder sin tilsynsforpligtigelse, vil skolens døre fremover være låst indtil kl. 7.45.

  Vi henstiller derfor til, at eleverne ikke møder tidligere.

  Det er muligt at læse mere om skolernes tilsynforpligtigelse på Skole og Forældres (landsorganisationen for forældre i folkeskolen) hjemmeside. Benyt linket.

  Med venlig hilsen
  ledelsesteamet