• ikon
  Annika Bramming den 04-03-2015
  Kære elever, forældre, skolebestyrelse og medarbejdere

  Se venligst vedhæftede orienteringsbrev fra Center for Uddannelse.

  De bedste hilsner fra
  Annika Bramming
 • ikon
  Andreas Nielsen den 25-02-2015
  Vigtig information om ændring af værdiregelsættet på Korskildeskolen.
   
  Skolebestyrelsen har vedtaget, at sætningen ’Det er ikke tilladt at løbe på rulleskøjter og løbehjul på skolens område’ slettes fra værdiregelsættet.
   
  Korskildeskolens MED-udvalg vil snarest udforme principper for brug af skateboards, løbehjul og rulleskøjter i SFO- og skoletid.
   
  Indtil disse principper er skrevet gælder, at brug af skateboards, løbehjul og rulleskøjter tilladt på skolens udendørsarealer, hvis man optræder på en hensynsfuld måde.

  Brug af hjelm er et krav.
   
  På skolebestyrelsens og ledelsens vegne
  Andreas Nielsen
  Viceskoleleder
   
 • ikon
  Heidi Stark den 25-02-2015
  Kære elever og forældre

  Skolen har pligt til at føre tilsyn med eleverne, når de opholder sig på skolen.

  For at sikre at Korskildeskolen overholder sin tilsynsforpligtigelse, vil skolens døre fremover være låst indtil kl. 7.45.

  Vi henstiller derfor til, at eleverne ikke møder tidligere.

  Det er muligt at læse mere om skolernes tilsynforpligtigelse på Skole og Forældres (landsorganisationen for forældre i folkeskolen) hjemmeside. Benyt linket.

  Med venlig hilsen
  ledelsesteamet